Gør du det rigtige, for at fastholde dine læsere fra start til slut?

hvordan bruger jeg billeder online… få svaret her

Når du skriver webtekster – uanset om det er blogindlæg eller dine salgssider online – så er det ikke ligegyldigt, hvordan du PRÆSENTERER dit indhold.

Det kan være nok så interessant læsning, der er fyldt med guldkorn. Men hvis læseren ikke bliver ført ind i indholdet visuelt og ”taget i hånden”, så kan det hele være spildt.

Her er en række praktiske “how to’s” til, hvordan du fanger dit publikums interesse og får dem til at læse fra start til slut.

 

 

Skab visuelle ‘ankre’ i dit indhold

Scaning-af-hjemmesider-2Nå, lad os gå lidt dybere i, hvordan du så gør …

Online adfærden er anderledes, end når vi læser bøger.

Når vi læser tekster på hjemmesider, så scanner vi og springer til interessante passager eller elementer, der fanger vores opmærksomhed.

Og det kan du benytte dig af.

Dit job er at hjælpe folk med at få mest muligt værdi ud af dine webtekster ved at hjælpe dem til at scanne din webside hurtigt og effektivt.

Måden, du gør det på, er ved at lave visuelle ankre – eller fikspunkter – nedad siden. Dvs. elementer der fanger øjet, og som hjælper læseren ind i dine tekster. Dermed bliver læserens interesse fastholdt og øjet bliver ført ned gennem dit indhold.

Inden jeg går ind i, hvordan du skaber disse visuelle fikspunkter, så vil jeg lige starte med ”what not to do” …

Som altid er det et glimrende sted at starte ;o)

Det værste du kan gøre er, at …

  • give læseren en grund til ikke at læse videre. Hvis du gør det vanskeligt for læseren at forholde sig til det udbytte han/hun får ud af at læse dit blogindlæg eller webside, så er der en ganske stor chance for, at man forlader din side igen. Derfor – fortæl allerede fra starten af hvad udbyttet ved at læse din artikel er fx ved at italesætte den udfordring personen har – og selvfølgelig den løsning, han/hun kan forvente.
  • møde læseren med en mur af monoton tekst. Lad os bare være ærlige – det motiverer ikke ligefrem til at gå i kødet på en lang tekst. Med mindre du allerede har en forventning til, hvad indholdet drejer sig om, eller personen der står bag. Derfor, bryd teksten op i kortere afsnit og sætninger. Læs også mere længere nede under INDHOLDET om de 7 virkemidler du kan bruge til at skabe luft og blikfang i dine tekster.
  • efterlade læseren ”i stikken”. Med det mener jeg at du skal lave call-to-actions i dine tekster og inkludere links til sider/indlæg, nyhedsbrevtilmelding, ressourcer, og lignende – både dine egne og andres. Hvis du ikke hjælper din læser videre, så er der stor sandsynlighed for, at han/hun forlader din hjemmeside efter at have fundet de oplysninger, som personen kom derind efter. Det handler derfor om at tage den besøgende i hånden og se hvert indlæg og side på din hjemmeside som en mulighed for at etablere en relation til en potentiel kunde.

 

Sådan strukturerer du indholdet, så det fanger læseren

Visuel kommunikation

 Fang opmærksomheden med din  overskrift 

Formålet med overskriften er at fange opmærksomheden … og hvis muligt pirre nysgerrigheden ved at kommunikere en løsning/udbytte.

Størrelsen på din overskrift skal være stor nok til at skabe kontrast til det indhold, der følger efter. Det dur ikke, blot at lave din brødtekst fed. Det signalerer, at du ikke står ved dit budskab … eller tror på det.

 Skab en visuel tragt i dit  indledende afsnit 

Det første afsnit skal lede læseren ind i dit indhold og overbevise personen om, at det er værd at læse lidt videre. Jeg vil ikke gå ind i, hvordan du skriver tekster her. Det er der tekstforfattere, der er meget bedre til at fortælle om. MEN rent visuelt kan du hjælpe din læser på vej ved at indsætte et  billede , der gør det første afsnit smallere. Se øverst i denne artikel.

Når du deler spalten op, bliver teksten meget lettere at læse. Øjet skal ikke bevæge sig så meget, og sandsynligheden for at personen læser åbningsteksten bliver større.

Med andre ord – se din åbningstekst som en tragt, hvis formål det er visuelt og indholdsmæssigt at lede personen hen til din underoverskrift.

 Underoverskriften  – uddyb værdien så jeg læser videre 

Ligesom overskriften så vil størrelsen alene sikre ,at læserens øjne hviler ved underoverskriften. Derfor er dit budskab naturligvis vigtigt. Du skal sikre, at læseren kan se en idé i at læse videre.

Gør den udbytteorienteret!

Husk:

“When you sell grass seed, you’re not selling grass seeds, you’re selling green lawns.”

 

 Indholdet  – fremhæv det vigtigste og skab et dynamisk flow

Det er vigtigt, at du i resten af din artikel eller salgstekst skaber variation og hvilepunkter for øjnene. På den måde skaber du nogle trædesten (eller fokuspunkter) – ligesom da du var barn og legede ”jorden er giftig”. Og du understøtter ”scanne-adfærden”.

Brug disse 7 virkemidler som “trædesten”

  1. Punktform – ofte er vigtige pointer fremhævet på listeform. Vores underbevidsthed er derfor skolet til at spotte lister.gratis billeder online
  2. Indsæt (relevante) billeder – du skal ikke bruge billeder ”just for the sake of it”. Brug billeder til at understøtte forståelsen af dit indhold eller for at skabe en stemning. Download denne gratis billedguide, hvis du gerne vil kende de ”hemmelige” steder, hvor vi finder gratis billeder til vores blogindlæg.
  3. Skab kontraster – bryd dine tekster ved fx at bruge ikoner, farver, bokse med baggrundsfarve, indsætte FAQ, osv. Selvfølgelig alting med måde ;o)
  4. Brug underoverskrifter – alene qua deres størrelse skaber overskrifter/underoverskrifter et naturligt fikspunkt som øjet stopper ved i dine tekster. Så brug dem aktivt. Skab interesse og fokuser på udbytte i dine overskrifter.
  5. Indsæt knapper og links – hvis du kan understøtte dit indhold ved at linke til kilder eller supplerende information, så gør det endelig. Google elsker det, og brugeroplevelsen for dine besøgende bliver bedre. Husk blot, at hvis du linker væk fra din hjemmeside til en ekstern kilde, så indstil linket til at åbne en ny fane. På den måde er vinduet med din hjemmeside stadig åben, selvom kunden klikker på et link. Prøv at lave interessante og værdiladede tekster til knapper – i stedet for blot at skrive ”Læs mere”. Der er større chance for at folk klikker på en knap, når de ved, hvad de kan forvente ved at gøre det, eksempelvis ”Download en gratis e-bog” eller ”Læs hele undersøgelsen fra Oxford Universitet”
  6. Indsæt udtalelser/citater – gerne ledsaget af et billede. Det skaber troværdighed … og til tider genkendelse. Udtalelser er en fremragende måde at opbygge tillid på. Og billeder af rigtige personer fanger os (meget mere end købefotos).
  7. Smal spaltebredde. Når du skriver til din blog, så skriv dine sætninger i kortere passager. Det gør det meget nemmere at læse. (PS. Det samme gælder også i dit nyhedsbrev). Research fra Baymard Institute har vist at en spaltebredde på omkring 520 pixel (eller 50-75 karakterer inklusive mellemrum) får øjet til at slappe af. Din spaltebredde kan blandt andet gøres smallere ved at benytte en sidebar.

Når alt det er sagt, så kommer det selvfølgelig også an på relevansen og kvaliteten af det, du skriver.

Men forudsat at den del er på plads så er du med disse tricks klædt bedre på til at fastholde dine besøgende på din hjemmeside.

God fornøjelse,

Cathrine

motto